Odborný program

aktualizace 26.2.2023

Pátek 24. 3. 2023

17.00 - 19.00 Registrace na Sympozium i na Vejdovského olomoucký vědecký den

18.00 - 19.00

Firemní sympozium společností Alcon Pharmaceutical a Novartis

moderuje: MUDr. Michal Hrevuš, FEBO
  Pozvánka
  Vidět více aneb 3D zobrazovací systém na Oční klinice FN Olomouc
MUDr. Michal Hrevuš, FEBO - Olomouc 
  Naše zkušenosti s Brolucizumabem v Českých Budějovicích
MUDr. Martin Klomfar - České Budějovice 
  Indikace Luxturny u pacientů s mutací obou kopií genu RPE65
MUDr. Bohdan Kousal, Ph.D. - Praha 
  Studie KITE (nejen) v obrazech
MUDr. Martin Penčák - Praha 
 
od 19.00 Občerstvení

 

 

Sobota 25. 3. 2023

07.30 - 14.00 Registrace

08.25 - 08.30

Zahájení

  MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO
MUDr. Michal Hrevuš, FEBO

08.30 - 10.15

Okluze sítnicové vény

 předsednictvo: prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO;  prof. MUDr. Matúš Rehák, Ph.D.;  MUDr. Monika Gajdošová

 
Okluze sítnicové vény včera a dnes (patofyziologie, léčba – historický přehled)
Řehák Jiří - Olomouc 

 
Prognostické faktory u okluze sítnicové vény
Řehák Jiří - Olomouc 
13´
 
Strategie a taktika léčby okluze sítnicové vény
Řehák Jiří - Olomouc 

 
Potřebujeme ješte laserovou fotokoagulaci u okluze sítnicové vény?
Rehák Matúš - Gießen, Německo

 
Když anti-VEGF u RVO nezabírá – možnosti léčby steroidy
Rehák Matúš - Gießen, Německo

 
7ročné výsledky IVT anti-VEGF liečby edému makuly venóznych oklúzií sietnice
Gajdošová Monika - Zvolen


 
Pětileté výsledky anti-VEGF léčby makulárního edému u pacientů s centrální retinální venózní okluzí na Oční klinice VFN v Praze a 1. LF UK
Hladíková Zuzana - Praha

 
Dlouhodobé výsledky v léčbě RVO antiVEGF preparáty na Oční klinice FNOL
Rybáriková Martina - Olomouc  

 
Léčba sítnicových žilních okluzí - Liberec
Löfflerová Veronika - Liberec, Hradec Králové

 
Bilaterální větvová venózní okluze ve 20. a 21. století
Lorenc Tomáš - Plzeň
 
10.15 - 10.40 Přestávka

10.40 - 11.40
 

Diskuse ke vznikajícím doporučeným postupům diagnostiky a léčby diabetické retinopatie

  Kulatý stůl
moderuje: doc. MUDr. Jan Studnička, Ph.D.
  přednášející a diskutující:
Vysloužilová Daniela, Ernest Jan, Němčanský Jan, Studnička Jan
 

11.40 - 12.10

Firemní sympozium společnosti Roche

  Svěží vítr v léčbě pacientů s VPMD
moderuje: MUDr. Pavel Němec
  VABYSMO - další krok vpřed v léčbě vlhké  formy  VPMD (Tenaya/Lucerne)
MUDr. Daniela Vysloužilová, Ph.D. - Brno
  Faricimab - první zkušenosti v léčbě pacientů s neovaskulární formou VPMD
prof. MUDr. Matúš Rehák, Ph.D. - Gießen, Německo
 
12.10 - 13.00 Oběd

13.00 - 13.45

OCT show Vejdovského dne

  Interaktivní kazuistiky
moderuje: MUDr. Pavel Němec
  Okluzivní vaskulitis při intravitreální terapii Brolucizumabem
Grygar Jan - Praha
  Makulární hemoragie - komplikace akutní promyelocytární leukemie
Mudroch Tomáš - Olomouc
  AZOOR a jiné divnitidy
Löfflerová Veronika - Liberec
 
13.45 - 14.00 Přestávka

14.00 - 15.00

Odchlípení sítnice – kazuistická sdělení

  Diskuzní kulatý stůl
moderuje: doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.
  přednášející a diskutující:
Chrapek Oldřich, Němčanský Jan, Benda František, Lorenc Tomáš
 
15.00 - 15.15 Přestávka

15.15 - 17.00

Diabetická retinopatie a varia

předsednictvo: MUDr. Martin Penčák; MUDr. Veronika Matušková, Ph.D., FEBO; MUDr. Michal Hrevuš, FEBO

 
Iluvien rozšiřuje možnosti léčby a dlouhodobé kontroly diabetického makulárního edému
Šimičák Juraj - Olomouc


 
Vliv afliberceptu na recidivu hemoftalmu u pacientů s proliferativní diabetickou retinopatií po pars plana vitrektomii
Penčák Martin - Praha

 
Hladiny angiogenních růstových faktorů ve sklivci u pacientů s diabetickou retinopatií
Havlík Jan - Praha

 
Diabetický makulární edém v těhotenství
Matušková Veronika - Brno

 
Principy léčebné strategie DME v ÚVN
Němec Pavel - Praha

 
Dlouhodobé výsledky léčby DME intravitreálním dexamethasonovým implantátem Ozurdex
Hrevuš Michal - Olomouc


 
Faricimab v léčbě pacientů s DME (Yosemite/Rhine)
Přednáška sponzorována společností Roche
Hrevuš Michal - Olomouc

 
Pachychoroidní onemocnění - co je nového
Vysloužilová Daniela - Brno

 
Oboustranný edém terče zrakového nervu jako vedlejší účinek léčby disulfiramem
Pohanka Jan - Zlín

 
PMCF – klinické sledování přístrojů OCT
Rybář Jan - Bratislava

 
OCT Biomarkery – přehled a jejich klinický význam
Rajs Patrik - Praha

 
Akutní makulární neuroretinopatie u infekce COVID-19
Štěpánková Jana - Praha

17.00

Zakončení


Změna programu vyhrazena.