Odborný program

19. března 2021

18.00 - 19.00
  

Firemní sympozium společnosti Novartis
DISKUZE NAD OBRAZY LÉKAŘŮ - Záznam ZDE

diskutující: 
prim. MUDr. Pavel Němec
doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.
doc. MUDr. Libor Hejsek, Ph.D., FEBO
prim. MUDr. Daniela Vysloužilová, Ph.D.
prim. MUDr. Jan Němčanský, Ph.D., MBA

 
20. března 2021

09.00 - 09.25

Slavnostní zahájení - Záznam ZDE

předsednictvo: Řehák Jiří, Pitrová Šárka, Marešová Klára, Hrevuš Michal

 
prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO – zakladatel Vejdovského olomouckého vědeckého dne
Marešová K. - Olomouc

 
Z historie Vejdovského olomouckého vědeckého dne
Řehák J. - Olomouc

09.30 - 11.00

1. blok:  Zánětlivá onemocnění sítnice a cévnatky - Záznam ZDE

předsednictvo: Bábková Barbora, Heissigerová Jarmila, Löfflerová Veronika
1.
 7 min.
 
Infekční či neinfekční či maskující?
Brichová M. - Praha
Svozílková P., Dvořák J., Klímová A., Jeníčková D., Heissigerová J.
2.
8 min.
 
MORBUS BEHÇET a jeho vzácné klinické projevy – kazuistika
Heissigerová J. - Praha
Brichová M., Svozílková P.
3.
7 min.
 
Susacův syndrom
Česká Burdová M. - Praha
Ferrová K., Lainová Vrabcová T., Štěpánková J., Kinštová L.
4.
7 min.
 
Skleritida komplikovaná CME
Jeníčková D. - Praha
Svozílková P., Brichová M., Klímová A., Heissigerová J.
5.
7 min.
 
Incidence sterilní endoftalmitidy po intravitreální aplikaci triamcinolon acetátu
Dítě J. - Praha
Penčák M., Vránová J., Veith M., Studený P.
6.
7 min.
APMPPE v době kovidové
Löfflerová V. - Liberec
7.
7 min.
 
Panuveitida u pacientů s prodělaným onemocněním Covid -19
Bábková B. - Olomouc
Schreiberová Z., Malušková  M., Vláčil O., Hrevuš M., Mohlerová Š.

11.00 - 11.15

Přestávka

11.15 - 12.15

2. blok:  Retinopatie nedonošených - Záznam ZDE

předsednictvo: Šimičák Juraj, Timkovič Juraj
8.
10 min.
 
Screening a léčba retinopatie nedonošených
Šenková K. - Brno
Rozsypalová M., Autrata R.
9.
7 min.
 
Vaskulární endotelový růstový faktor a ROP
Timkovič J. - Ostrava
Maršolková K., Matyáštíková I., Němčanský J.
10.
7 min.
 
Změna mydriatik při vyšetření nedonošených dětí – pilotní studie
Šimičák J. - Olomouc
Wita M., Kalábová S., Vláčil O.
11.
7 min.
 
Refrakce u dětí léčených pro retinopatii nedonošených
Kovačová M. - Praha
Kaincová I.
12.
7 min.
ROP v Plzni – kazuistiky
Maříková J. - Plzeň

12.15 - 12.45

Obědová přestávka

12.45 - 14.00

3. blok:  Epiretinální membrány a choroby vitreomakulárního rozhraní - Záznam ZDE

předsednictvo: Hrevuš Michal, Ernest Jan, Hejsek Libor
13.
10 min.
Sekundární epiretinální membrány – přehled
Hrevuš M. - Olomouc
14.
7 min.
 
Anulární peeling MLI u lamelárních defektů makuly spojených s vitreoretinální trakcí
Ernest J. - Praha
Hrevuš M., Vaněk T.
15.
7 min.
 
PPV s peelingem makuly pro poruchy VR rozhraní při koincidenci se středně pokročilou suchou formou VPMD
Hejsek L. - Praha
Jurečka T., Wolková P., Rubešová M., Hackl M.
16.
7 min.
 
Krátkodobý efekt peelingu ERM po pars plana vitrektomii
Palyzová H. - Praha
Němec P., Šín M., Rejmont L.
17.
7 min.
 
Epiretinální membrány - kdy se vyplatí počkat a kdy naopak ne
Jakubíčková S. - Olomouc
Hrevuš M.
18.
7 min.
 
Idiopatická makulární díra a její morfologie jako prediktivní faktor uzavření
Rohanová L. - Praha
Němec P., Rejmont L., Ernest J., Hrevuš M., Šín M.

14.00 - 14.15

Přestávka

14.15 - 16.00

4. blok: Centrální serozní chorioretinopatie a varia - Záznam ZDE

předsednictvo: Myslík Manethová Kateřina, Koubek Michal, Burová Marie
19.
10 min.
 
Centrální serózní chorioretinopatie - souborný referát 
PŘEDNÁŠKA NENÍ V ZÁZNAMU

Myslík Manethová K. - Praha
20.
7 min.

 
Dlouhodobé výsledky léčby chronických forem centrální serózní chorioretinopatie - naše zkušenosti
PŘEDNÁŠKA NENÍ V ZÁZNAMU
Myslík Manethová K. - Praha
Ernest J.
21.
7 min.
 
Výsledky fotodynamické terapie u centrální serózní chorioretinopathie
Pašková B. - Olomouc
Hrevuš M., Chrapek O., Šimičák J., Jakubíčková S.
22.
7 min.
Dědičná onemocnění sítnice u dětí
Kousal B. - Praha
23.
7 min.
Klinické nálezy u dystrofie sítnice na podkladě mutací v genu RPE65​
Lišková P. - Praha
24.
7 min.
 
Kazuistika pacientov liečených génovou terapiou
Bušányová B. - Bratislava
Tomčíková D.
25.
7 min.
 
Pretreatment u ischemické BRVO komplikované hemoftalmem
Koubek M. - Ostrava
Němčanský J.
26.
7 min.

 
Asymetrická odpověď na ranibizumab u smíšené neovaskulární membrány při věkem podmíněné makulární degeneraci – kazuistika
Penčák M. - Praha
Veith M.
27.
7 min.
 
Retinopatie u sideropenické anémie
Burová M. - Hradec Králové
Chmelíková H.

16.00

Zakončení akce - Záznam ZDE

   


Změna programu vyhrazena.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.