Slovo úvodem

Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové,

letošní rok byl opravdu výjimečný – bohužel v negativním slova smyslu. Končí a my se snažíme v nejistých podmínkách a nařízeních plánovat rok 2021.  

V březnu nás čeká Vejdovského olomoucký vědecký den. Jeho 21. ročník byl posunutý na říjen kvůli covidové situaci z jara a byl organizován hybridní on-line formou. S ohledem na nejistou epidemiologickou situaci budeme i 22. ročník VOVD organizovat virtuální formou. Ačkoliv bychom Vás rádi všechny uvítali v krásné Olomouci s čerstvě restaurovanou radnicí, nezbývá nám, než se přizpůsobit situaci.   

Zachováme periodicky se opakující nosná témata tak, jak byla navržena hlavním organizátorem úspěšných jednadvaceti ročníků VOVD prof. Řehákem.

Pro rok 2021 jsou to témata:

  1. Zánětlivá onemocnění sítnice a cévnatky
  2. Retinopatie nedonošených dětí
  3. Epiretinální membrány a Centrální serózní chorioretinopatie
  4. Hypertonická retinopatie a ostatní vaskulární onemocnění oka
  5. Varia – sítnice


Prosíme vás, aby jste zvážili svou aktivní účast k daným tématům.


Těšíme se na spolupráci,

 

MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO MUDr. Michal Hrevuš, FEBO     prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
Pověřená přednostka Oční kliniky LF UP a FN Olomouc Zástupce přednosty pro LP Emeritní přednosta Oční kliniky LF UP a FN Olomouc